13. AUTO JM 11 BCN ACORDANDO LA EXONERACION DEL PASIVO INSATISFECHO

Interlocutòria del Jutjat Mercantil 11 de Barcelona de data 28 de juny de 2019, acordant la conclusió del concurs i la concessió a la deutora concursada del benefici d’exoneració del pasiu insatisfet  (BEPI) amb caràcter definitiu, respecte de tots els seus crèdits, fins i tot els no comunicats.

Descarregar resolució judicial

Publicado en .