Administració concursal

Aquí trobarà el detall dels serveis que oferim com a especialistes en concursal

Serveis com Administradors Concursals als Jutjats mercantils:

  • Nomenament com Administradors Concursals persona jurídica.
  • Nomenament com auxiliars delegats.

ACASOC 2012, SLP és una entitat especialitzada en procediments concursals, que compleix amb les condicions objectives exigides per la Llei 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, per ser nomenada administrador concursal com a persona jurídica.

La societat es troba inscrita en el registre de societats professionals del Col•legi d’Economistes de Catalunya, amb el número 495, i en el registre de societats professionals del Col•legi d’Advocats de Barcelona, amb el número 800.