Honoraris

La primera visita per a assessorament sobre concursos de creditors a Barcelona, ​​és gratuïta i sense compromís

Els nostres honoraris professionals per la presentació d'un concurs de creditors es fixen de comú acord amb el client, en funció de l'actiu i passiu de l'empresa, i de la complexitat de les tasques a realitzar.

Després d'una primera visita gratuïta i sense compromís, i un cop estudiada la conveniència de presentar la sol•licitud de concurs de creditors, li facilitarem un pressupost dels nostres honoraris professionals per tot el procediment.

Pel que fa a la resta de serveis relacionats en aquesta pàgina web, pot també sol•licitar una primera visita gratuïta i sense compromís, per tal que poguem analitzar la seva situació i poder realitzar un pressupost d'honoraris professionals ajustat a les seves necessitats.