Reestructuració d’empreses

Aquí trobarà el detall dels serveis que oferim com a especialistes en concursal

  • Anàlisi i diagnòstic de la situació real de l’empresa: Auditoria pre-concursal en matèria mercantil, comptable, fiscal i laboral.
  • Assessorament, negociació  i tramitació d’acords Extrajudicials de Pagaments.
  • Elaboració de Plans de Viabilitat.
  • Reestructuracions laborals: Negociació i tramitació d’Expedients de regulació d’ocupació.
  • Elaboració i negociació amb creditors de propostes de conveni pre-concursals (quita i / o espera).
  • Negociació d’acords de refinançament amb creditors, especialment amb entitats financeres.
  • Estudi de la responsabilitat civil o penal dels administradors de fet o de dret, i la seva defensa jurídica.