Informes pericials per jutjats i tribunals

Aquí trobarà el detall dels serveis que oferim com a especialistes en concursal

Emissió d’informes pericials en l’àrea econòmica – financera sobre les següents matèries:

  • Estats financers i llibres de comptabilitat, verificació de documents comptables.
  • Càlculs de matemàtica financera.
  • Valoració d’empreses, unitats productives, carteres de clients, etc.
  • Indemnitzacions per dany emergent i lucre cessant.
  • Valoració d’immobles.