Assessorament i defensa d’empreses insolvents

Aquí trobarà el detall dels serveis que oferim com a especialistes en concursal

  • Estudi, planificació i assessorament previ en situacions de crisi empresarial, amb la finalitat d’avaluar els avantatges i els riscos de la presentació de la sol•licitud de concurs voluntari.
  • Preparació de documentació necessària per a la sol•licitud de concurs voluntari, verificant el compliment dels requisits legals, i direcció lletrada de tot el procediment.
  • Preparació i negociació d’expedients de regulació d’ocupació concursal.
  • Elaboració de proposta de conveni (quita i / o espera) per a la seva aprovació a la Junta de Creditors.
  • Assessorament i direcció lletrada en incidents concursals, així com en totes les seccions del procediment concursal.
  • Assessorament i defensa dels membres de l’òrgan d’administració afectats per accions declaratives de responsabilitat en la secció de qualificació del concurs.
  • Assessorament i direcció lletrada de deutors què hagin estat declarats en situació de concurs necessari.