Assessorament i defensa de creditors a procediments concursals

Aquí trobarà el detall dels serveis que oferim com a especialistes en concursal

  • Comunicació de crèdits a l’administració concursal, seguiment de procediments concursals.
  • Gestió de la devolució de l’impost sobre el valor afegit.
  • Assessorament i direcció lletrada en impugnacions de l’ inventari i / o de la llista de creditors.
  • Assessorament i direcció lletrada en accions de rescissió, accions de reintegració i en la secció de qualificació del concurs.
  • Assessorament i direcció lletrada en la tramitació de concurs necessari de deutors insolvents, com a mesura per a la recuperació de crèdits.