Casos d’èxit

Tot seguit ressenyem algunes de les resolucions judicials obtingudes pels especialistes en concursal del nostre despatx profesional, en què s'ha aconseguit la conclusió del concurs de creditors de la societat concursada, sense declaració de responsabilitat per als membres del seu òrgan d'administració, o l'exoneració del passiu insatisfet en el cas de persones físiques:

ACASOC

Interlocutoria del Jutjat Mercantil nº 11 de Barcelona de 16 de novembre de 2020, que acorda la conclusió del concurs consecutiu de persona física, la concessió del benefici del passiu insatisfet “BEPI” del concursat amb caracter definitu, regim general d´exoneració sense aportar Pla de pagaments tal com está establert a la  Secció 2ª, Capitol II del  Titul XI del TRLC.  que va entrar en vigor l’ 1 de setembre de 2020.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutoria del Jutjat Mercantil nº 10 de Barcelona de 4 de novembre de 2020, que acorda la conclusió el concurs consecutiu de persona física, la concessió del benefici del passiu insatisfet “BEPI” del concursat i l’aprovació del Pla de pagaments proposat pel concursat en funció a la seva capacitat de pagament, el qual suposa en la pràctica la no satisfacció integra dels deutes de creditors de dret públic. Interlocutoria de gran rellevància després del canvi en material concursal que ha suposat el Text Refós de la Llei Concursal que va entrar en vigor l’ 1 de setembre de 2020.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutoria del Jutjat Mercantil nº 1 de Barcelona de 26 de septembre de 2020, que acorda a la mateixa resolució la declaració i conclusió del concurs i l´extinció de la societat mercantil.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutoria del Jutjat Mercantil nº 11 de Barcelona de 25 de juny de 2020, que acorda la conclusió del concurs de creditors de la societat iniciat a l´any 2018, el cessament de l´administració concursal designada i l´extinció de la societat mercantil, havent-se realitzat prèviament durant el procediment la liquidació del béns i drets de la societat i la peça de qualificació fortuita.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutoria del Jutjat Mercantil nº 2 de Barcelona de 22 de juny de 2020, que declara simultaneament el concurs de la sociedad concursada i la conclusió del procediment per manca de masa activa para poder atendre el pagament dels crédits contra la masa. Archiu concurs “express”.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutoria del Jutjat Mercantil nº 6 de Barcelona de 8 de juny de 2020, declaran simultaneament el concurs de la sociedad concursada i la conclusió del procediment per manca de masa activa para poder atendre el pagament dels crédits contra la masa. Archiu concurs “express”.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona de 9 de gener de 2020, declarant simultaneament el concurs de la mercantil concursada i la conclusió del procedimient per manca de masa activa para poder atendre el pagament dels crédits contra la masa, acordant en consecuencia la disolució de la societat. Archiu concurs “express”.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 10 de Barcelona de 9 de gener de 2020 declarant la conclusió del concurs de persona física y concedint la anomenada “segona oportunitat”, el benefici d´exoneració del pasiu insatisfet del Concusat, BEPI.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 1 de Barcelona de 20 de septembre de 2019, declarant a la mateixa resolució judicial el concurs de la empresa y la simultanea conclusió del procedimient per manca de masa activa per poder atendre el pagament dels crédits contra la masa, acordant en consecuencia  la disolució de la societat. Archiu concurs “express”.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Archiu concurs “express” de societat mercantil. Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 8 de Barcelona de 16 de septembre de 2019, declarant simultaneament a la mateixa resolució judicial el concurs la companyia i la conclusió del procediment per manca de massa activa, acordant  la dissolució de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Archiu concurs “express”. Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 8 de Barcelona de 16 de septembre de 2019, declarant a la mateixa resolució judicial el concurs la companyia, i la simultània conclusió del procediment per falta de massa activa, acordant  la dissolució de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat de Primera Instancia nº 50 de Barcelona de 19 de julio de 2019 declarant la conclusió del concurs de persona física y concedint la anomenada “segona oportunitat”, el benefici d´exoneració del pasiu insatisfet del Concusat, BEPI.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat de Primera Instància nº 1 de Esplugues de Llobregat de 15 de juliol de 2019 declarant la conclusió del concurs de persona física y concedint la anomenada “segona oportunitat”, el benefici de exoneració del pasiu insatisfet del Concusat, BEPI.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 11 de Barcelona de 28 de juny de 2019 declarant la conclusió del concurs de persona fisica i concedint el benefici de exoneració del pasiu insatisfet del Concusat, BEPI.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat de Primera Instáncia nº 50 de Barcelona de 21 de maig de 2019, especializat en els concursos de persona física no empresaria, archivant la peça de calificació por calificació fortuita del concurs i posibilitand el posterior benefici de exoneració del pasiu insatisfet del Concusat, BEPI.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Archiu concurs “express”. Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona de 11 de juny de 2018, declarant simultaneament en concurs la companyia, i la simultània conclusió del procediment per falta de massa activa, acordant la dissolució de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Archiu concurs “express”. Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 8 de Barcelona de 2 de maig de 2018, declarant en concurs la companyia, i la simultània conclusió del procediment per falta de massa activa, acordant la dissolució de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona de 19 de maig de 2017, declarant la conclusió del procedimient i la disolució de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona, especialitzat en la tramitació de concursos de creditors de persones físiques no empresaris, de data 21 de març de 2017, per la qual s’acorda concedir a la deutora concursada el benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI) amb caràcter definitiu, respecte de tots els seus crèdits, fins i tot els no comunicats.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona de 20 de septembre de 2016, declarant la conclusió del procedimient i la disolució de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 10 de Barcelona de 5 de juliol de 2016, declarant en concurs la companyia, i la simultània conclusió del procediment per falta de massa activa, acordant la dissolució de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 7 de Barcelona de 20 de maig de 2016, arxivant la peça de qualificació, i qualificant el concurs com a fortuït.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 7 de Barcelona de 3 de febrer de 2016, acordant la conclusió del concurs, el cessament en el seu càrrec de l’administració concursal amb aprovació de la rendició de comptes presentada, l’extinció de la personalitat jurídica de la societat, i la cancel·lació de les seves inscripcions registrals.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 9 de Barcelona d’11 de gener de 2016, acordant la conclusió del concurs, el cessament en el seu càrrec de l’administració concursal amb aprovació de la rendició de comptes presentada, l’extinció de la personalitat jurídica de la societat, i la cancel·lació de les seves inscripcions registrals.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona de 13 de juliol de 2015, declarant en concurs la companyia instant, i la simultània conclusió del procediment per falta de massa activa, acordant la dissolució i extinció de la personalitat jurídica de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 6 de Madrid de 2 de febrer de 2015, declarant en concurs la companyia instant, i la simultània conclusió del procediment per falta de massa activa, acordant a efectes concursals la dissolució i extinció de la personalitat jurídica de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona de 30 de gener de 2015, arxivant la peça de qualificació, per ser considerat el concurs com a fortuït, amb còpia de l’informe del ministeri fiscal proposant la qualificació del concurs com a fortuït.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil número 8 de Barcelona de 9 de gener de 2015, arxivant la peça de qualificació, per ser considerat el concurs com a fortuït.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 9 de Barcelona de 19 de desembre de 2014, declarant en concurs la companyia instant, i la simultània conclusió del procediment per falta de massa activa, acordant la dissolució i extinció de la personalitat jurídica de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 9 de Barcelona de 18 de desembre de 2014, arxivant la peça de qualificació, per ser considerat el concurs com a fortuït.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 9 de Barcelona de 25 de novembre de 2014, acordant la conclusió del concurs, el cessament en el seu càrrec de l’administració concursal amb aprovació de la rendició de comptes presentada, l’extinció de la personalitat jurídica de la societat, i la cancel·lació de les seves inscripcions registrals.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 10 de Barcelona de 9 de maig de 2014, declarant la conclusió del procedimient i la disolució de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona de 14 de març de 2014, declarant l´arxiu de la peça de calificació del concurs, per qualificació fortuita del mateix.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona de 3 de juny de 2013, declarant la conclusió del procedimient i la disolució de la societat.

Descarregar resolució judicial