14.- 25.11.2014 JM 9 BCN AUTO CONCLUSION Y ARCHIVO

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 9 de Barcelona de 25 de novembre de 2014, acordant la conclusió del concurs, el cessament en el seu càrrec de l’administració concursal amb aprovació de la rendició de comptes presentada, l’extinció de la personalitat jurídica de la societat, i la cancel·lació de les seves inscripcions registrals.

Descarregar resolució judicial

Publicat a .