9.- 03.02.2016 JM 7 BCN AUTO CONCLUSION CONCURSO

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 7 de Barcelona de 3 de febrer de 2016, acordant la conclusió del concurs, el cessament en el seu càrrec de l’administració concursal amb aprovació de la rendició de comptes presentada, l’extinció de la personalitat jurídica de la societat, i la cancel·lació de les seves inscripcions registrals.

Descarregar resolució judicial

Publicat a .